Add to cadcad
 
Ka saar ka ugu cadcad

Xisaabi maalmood iyo waqti u dhexeeya taariikhaha

Xisaabi waqtiga u dhexeeya laba jeer, xisaabinta maalmood inta u dhaxaysa taariikhaha, daqiiqo, saacadaha, maalmaha, todobaad, sano
iyo