Add to cadcad
 
Ka saar ka ugu cadcad

Warqado Ruush tarjumaadda

Tarjumaadda Online erayada ka soo Ruush galay English iyo qeybsanaan ku xigeenka, tarjumaadda ee magaca iyo magaca qoyska.
Text: