Add to cadcad
 
Ka saar ka ugu cadcad

Qaybta tirada, barashada

Xisaabiyaha qaybinta safafka kuu ogolaanayaa inaad si ay u xisaabiso qaybintii (qeybtu) laba tiro, iyadoo la isticmaalayo habka qeybinta column, oo aad hesho warqadda ka mid ah horyaalka heerka column.

Ku qor laba tiro, saamiga iyo qaybiye.

qaybiyey