Add to cadcad
 
Ka saar ka ugu cadcad

Warqadii goynta Column

Xisaabiyaha kala goynta tiirka kuu ogolaanayaa inaad si ay u xisaabiso kalagoynta (farqiga) laba tiro, iyadoo la isticmaalayo habka kala goynta column, oo aad hesho warqadda ah goynta column.

Ku qor laba tiro, subtrahend iyo minuend.

laga jaray