Add to cadcad
 
Ka saar ka ugu cadcad

Isku dhufashada tirada

Xisaabiyaha isku dhufashada tiirka kuu ogolaanayaa inaad si ay u xisaabiso dhufasho (alaabta) laba tiro, iyadoo la isticmaalayo habka isku dhufashada column, oo aad hesho warqadda u-dhufasho column.

Ku qor laba tiro, multiplicand iyo multiplier.

by bateen