Add to cadcad
 
Ka saar ka ugu cadcad

Time calculator

Calculator Time ogolaan doonaa inaad si ay u qabtaan hawlaha sida la taariikhda iyo waqtiga sida: iskugeynta iyo kalagoynta oo timir ah, iskugeynta iyo kalagoynta waqti, farqiga waqtiga u dhexeeya taariikhaha, diinta of time: sannadood, maalmood, saacadaha, daqiiqo, iyo ilbiriqsi.