Add to cadcad
 
Ka saar ka ugu cadcad

Lambarada Binary calculator

Lambarada Binary calculator laguu ogolaado in aad si ay u qabtaan hawlaha xisaabta tirooyin in nidaamka binary (lambarada binary), sida: isku dhufasho, kala qeybinta, Intaa waxaa dheer, kala goynta, macquul IYO, macquul AMA, modulo 2, iyo si aad u hesho natiijo labadaba binary iyo jajab tobanle nidaamka.