Add to cadcad
 
Ka saar ka ugu cadcad

Ku darista iyo waqtiga kalagoynta

Calculator darista iyo waqtiga kalagoynta - qabata intaa dheer waqti, kala goynta waqtiga, la siiyaa maalmood, saacadaha, daqiiqo, seconds.