Add to cadcad
 
Ka saar ka ugu cadcad

Ku dar ama ka jar maalmood iyo waqtiga laga bilaabo taariikhda

Time jilbis calcultor - dar waqti ay taariikhda ama waqti laga bilaabo taariikhda gooyaan.