Add to cadcad
 
Ka saar ka ugu cadcad

Isku darka tirada, barashada

Xisaabiyaha ku darida tiirarka kuu ogolaanayaa inaad si ay u xisaabiso ku daray (wadarta) laba tiro, iyadoo la isticmaalayo habka Intaa waxaa dheer column, oo aad hesho warqadda ah ee intaa dheer column.

Ku qor laba lambar

oo lagu daray