Add to cadcad
 
Ka saar ka ugu cadcad

Hindi keyboard online

Hindi keyboard online kuu ogolaanaya in aad ku qor warqado Hindi on keyboard dalwaddii Hindi la wareegaya keyboard Ingiriisiga.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
-
=
\
CAPS
ि
Enter
SHIFT
,
.
SHIFT
Ctrl
HI
Ctrl