Add to cadcad
 
Ka saar ka ugu cadcad

Goobada ah (wareega goobada) calculator formula

Circumferenc goobada (wareega goobada) calculator formula kuu ogolaanaya in aad si aad u hesho goobada ah (wareega) goobada, by formula ah, iyadoo la isticmaalayo gacan goobada.
Gacan (r):

Wareegga goobada

Goobaabin A waa set ee dhibcood oo dhan in diyaarad kuwa meel fog ka siiyey ka soo dhibic siiyey, xarunta.
Formula waayo, wareegga goobada: p = 2πr,
halkaas oo r - gacan goobada, π = 3.14159