Add to cadcad
 
Ka saar ka ugu cadcad

Calculator jajabka. Ku darista, kalagoynta, dhufasho, qaybintii jajab.

Calculator jajabka xisaabi kartaa hawlaha xisaabta jajabka iyo tirooyinka dhafan, sida ku daray, kalagoynta, dhufasho, kalagoynta iyo gaabinta jajabka.
Waayo, xisaabo wadarta, goynta, iyo ku dhufashada ah laba jajab, geli sareeyaha, hooseeyaha, qayb abyoonaha ee jajabka, iyo ka mid ah liiska dooran hawlgalka. Ku qor calaamad xun ee ka qayb abyoonaha ee jajabka, waxaa haddii loo baahdo.