Add to cadcad
 
Ka saar ka ugu cadcad

Boyle ee sharciga calculator

Boyle ee calculator sharciga kuu ogolaanayaa inaad si loo xisaabiyo mugga hore oo final iyo cadaadiska ee gaaska sharciga Boyle ee.

Maxaa dhimaya xisaabiyo sharciga Boyle ee

Cadaadis Xarafka (Pi):
Mugga Xarafka (Vi):
Cadaadis Final (PF):
Natiijo in:
Ma xisaabin kartaa mugga final
Sharciga Boyle ayaa sheegayaa in mugga of mass ah siiyey gaaska fiican heerkulka joogto ah waa dhigmayn in cadaadiska gaaska: Pi*Vi = Pf*Vf, halkaas oo Fiihaahiirod - cadaadis hore, Vi - mugga hore, PF - cadaadis final, Vf - mugga final.