Add to cadcad
 
Ka saar ka ugu cadcad

Intaa waxaa dheer warqadii Column

Ku qor laba lambar

oo lagu daray